„Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Ps 88,2)

„Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Ps 88,2)


9 grudnia 2022 roku w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3) miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Hałasowi SCJ, przygotowanej z okazji siedemdziesiątej rocznicy jego urodzin. 

W powyższe wydarzenie wpisane zostało także sympozjum naukowe zatytułowane „Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Ps 88,2), które zorganizował Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja Biblijna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Temat miłosierdzia Bożego został wybrany nieprzypadkowo, gdyż stanowi on jeden z najważniejszych tematów jakie w swej twórczości naukowej podejmował Ksiądz Jubilat. 

W jubileuszowej księdze o Księdzu Profesorze Stanisławie napisano m.in.: 

„W pięknym miejscu pomiędzy Międzybrodziem Bialskim a Straconką w wakacje w roku 1982 pochylalismy się nad biblijnymi tekstami o Eucharystii, odwołując się do realiów Izraela (...). Zapamiętałem Twoje barwne i plastyczne relacje z życia nomadów i specyfikę ich codziennych pokarmów, bez znajomości których można rozminąć się z wymową tekstów biblijnych. Pamiętam o żartach uczestników tych rekolekcji o tym, że w czasie Twoich konferencji po prostu ślinka ciekła u słuchaczy...” (bp Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki).

„W niniejszych gratulacjach pragnę odnieść się z wielkim szacunkiem do wkładu ks. prof. Stanisława w rozwój polskiej biblistyki. Zdobyta wiedza w czasie rzymskich studiów przyniosła piękne i dobre owoce. Przygotowanie egzegetyczne i teologiczne pozwoliło ubogacić dziedzinę biblistyki cennymi publikacjami, które poswięcił istotnym momentom Objawienia i słowu Bożemu adresowanmu do człowieka podążającemu po drogach zbawienia” (bp Józef Wróbel SCJ, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej).

„Dał się poznać jako człowiek o szerokich horyzontach i ogromnej wiedzy, posiadający bardzo solidny warsztat badawczy Pisma Świętego, dobry i koleżeński, a wobec swoich słuchaczy – bardzo ojcowski” (ks. Roman Bogacz, Dyrektor Instytutu Nauk BIblijnych UPJPII).

Ksiądz Profesor Stanisław Hałas SCJ wypromował 6 doktorów, 5 licencjatów i 98 magistrów.

Księdzu Jubilatowi serdecznie gratulujemy!

Wręczenie księgi jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Hałasowi SCJ (9 XII 2022)

Zobacz także

Wielki Piątek

25 marca 2016

Wielki Piątek

"Duchowość Liturgii Godzin"

10 listopada 2016

"Duchowość Liturgii Godzi...

Pogrzeb śp. ks. Franciszka Leżańskiego SCJ

17 października 2020

Pogrzeb śp. ks. Franciszk...

Niedziela powołaniowa

24 listopada 2021

Niedziela powołaniowa

„To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!”

15 kwietnia 2022

„To jest Ciało moje za wa...

"Wierzę..."

13 maja 2022

"Wierzę..."