Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2021


Zmartwychwstały Chrystus jest Bogiem żywym i Panem wszelkiego stworzenia. Powstając z martwych wyzwala nas z grzechu i śmierci, kierując nasz wzrok na źródło życia, którym jest Wszechmocny Bóg. 

Święty Paweł Apostoł zachęca nas do wpatrywania się w Chrystusa zmartwychwstałego, który zasiada po prawicy Boga. To wpatrywanie się jest naśladowaniem Jego sposobu życia, przyjęciem Jego miłości i życiem nią na co dzień, gdyż człowiek wyzwolony z niewoli grzechu przez zmartwychwstanie Jezusa powinien dążyć do tego co w górze, czyli do Chrystusa.

Z ufnością zawierzajmy Zmartwychwstałemu Zbawicielowi nasze życie, by On je przemieniał i kształtował według swojej woli. Nie bójmy się otworzyć Mu drzwi naszych serc. Nie zniechęcajmy się niepowodzeniami, ale jak pierwsi świadkowie Zmartwychwstałego, szukajmy Jego bliskości. On nigdy nas nie odrzuci, ponieważ oddał za nas swoje życie. 

Z najlepszymi wielkanocnymi życzeniami,

 

Wspólnota Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach

 

 

Stadniki, Wielkanoc 2021

 

Zobacz także