"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"


Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. W tym dniu rozpoczynamy Wielki Post. Podczas Mszy Świętej otrzymujemy jasne wskazówki na ten czas, aby w pełni przeżyć nadchodzące Triduum Paschalne. W Liturgii Słowa słyszymy przypomnienie o konieczności nie powierzchownego, lecz wewnętrznego doświadczenia postu: „Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!” (Jl 2,13). Natomiast podczas posypania głowy popiołem da się słyszeć słowa Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Popiół, którym w tym dniu zostaliśmy posypani, jest znakiem uznania swojej małości, słabości i grzeszności. Ten gest niesie ze sobą też drugi wymiar, który wyraża chęć przyjęcia Boga do swojego życia z pełnią jego miłosierdzia i przebaczenia. Przypominamy sobie w tym dniu słowa z Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19), które mają nam pomóc głębiej przeżyć okres pokuty.

"Posypmy głowy popiołem" (22 II 2023)

Zobacz także