Dzień Wynagrodzenia

Dzień Wynagrodzenia


Wtorek przed Środą Popielcową jest dla naszego Zgromadzenia dniem szczególnym. Kiedy świat świętuje ostatni dzień karnawału, Sercanie przeżywają wspomnienie Chrystusa modlącego się w Ogrojcu – Dzień Wynagrodzenia. Z tego też powodu, pragniemy w tym dniu, w czasie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, jednoczyć się z Chrystusem na modlitwie, by razem z Nim ofiarować się Ojcu w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy swoje i całego świata.

W tym dniu nasza wspólnota miała okazję zasłuchać się w słowo głoszone przez naszego współbrata ks. Damiana Płatka SCJ. W konferencjach, na przykładzie grzechu pierworodnego ukazał nam powstawanie struktury grzechu. Poruszył także ważny temat modlitwy, postu i jałmużny oraz zwrócił nasze oczy na cierpiącego w Getsemani Jezusa Chrystusa. Tym samym, zachęcał nas do czujnego współtowarzyszenia Chrystusowi podczas modlitwy na Górze Oliwnej, do trwania na adoracji: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”.

Zobacz także