„Panie, dobry jak Chleb…”

„Panie, dobry jak Chleb…”


W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wraz z licznie zgromadzoną wspólnotą parafialną oraz przybyłymi gośćmi, uwielbialiśmy Boga za dar Jego żywej obecności pośród nas w sakramencie Eucharystii.

W homilii podczas celebrowanej Mszy świętej ks. Józef Golonka SCJ wyjaśnił istotę przeżywanej uroczystości i przypomniał niezwykłe świadectwa ludzi, dla których Ciało i Krew Chrystusa były codziennym pokarmem na drodze do świętości. Kaznodzieja przywołał m.in. pełną miłości aż po oddanie życia posługę św. Damiana de Veuster’a, którą pełnił dla żyjących na hawajskiej wyspie Moloka’i trędowatych. Niemniej poruszające było świadectwo Sługi Bożego kard. Nguyen Van Thuan’a, który mimo uwięzienia go przez komunistyczne władze Wietnamu, z miłości do Eucharystii przez kilkanaście lat na uczynionych ołtarzem własnych dłoniach, sprawował Najświętszą Ofiarę.

Odpowiadając na poruszającą ludzkie serca Miłość Bożą oraz świadectwa świętych, wyszliśmy wraz z Jezusem eucharystycznym na drogi naszego życia, by w uwielbieniu i dziękczynieniu przyjąć Jego błogosławieństwo.

Zobacz także