„Przyjmij naczynie z chlebem..."

„Przyjmij naczynie z chlebem..."


29 października br. kl. Aliaksandr Piatlitski z rąk Wikariusza prowincjalnego ks. Witolda Janusia SCJ przyjął posługę akolity.

W liturgii słowa Bożego, do której w swej homilii odwoływał się ks. Witold, usłyszeliśmy przejmujące słowa św. Pawła: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk”.

Natomiast w obrzędzie ustanowienia nowego akolity wypowiedziana została modlitwa: „Najłaskawszy Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna Twojego powierzyłeś swojemu Kościołowi chleb życia, pobłogosław tego naszego brata, wybranego do posługi akolity. Spraw, aby gorliwie spełniając posługę przy ołtarzu i wiernie rozdzielając swoim braciom i siostrom chleb życia wiecznego, stale wzrastał w wierze i miłości ku zbudowaniu Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Następnie podając kl. Aliaksandrowi patenę ks. Wikariusz powiedział: „Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł służyć Kościołowi przy stole Pańskim”.

Nowo ustanowionemu akolicie życzymy codziennego stawania się chlebem dla braci i sióstr na wzór Chrystusa, którego chce naśladować.

Zobacz także