„To jest Ciało moje za was wydane”

„To jest Ciało moje za was wydane”


W czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej, wraz z całym Kościołem katolickim przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

W głębokie przeżywanie tajemnicy eucharystycznej obecności Boga w Kościele, wprowadziło nas podczas liturgii słowa Bożego najstarsze świadectwo ustanowienia przez Jezusa sakramentu Eucharystii, a mianowicie słowa św. Pawła Apostoła skierowane Koryntian: „Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»” (1Kor 11,23-26).

Jednakże przeżywana dzisiaj tak uroczyście wielka tajemnica naszej wiary nie jest tylko pobożną praktyką i medytacją, lecz świętem Kościoła, który ze śpiewem na ustach wychodzi na ulice miast i wsi, aby wyrazić swą głęboką wiarę w realną i prawdziwą obecność Boga pośród swego ludu. Jednocześnie ten łamany za życie świata chleb, jest „zabierany” przez wierzących do każdej przestrzeni życia, aby stanowił w niej żywy fundament dla budowania wspólnoty miłujących się ludzi.

Dziękujemy Panu Bogu i wielu zaangażowanym ludziom, dzięki którym mogliśmy razem uczestniczyć w tym wielkim święcie naszej wiary i wspólnoty Kościoła.

Zobacz także