Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Dni 16-17 grudnia były dla Boga szczególną przestrzenią naszego duchowego odrodzenia. Na drogach wiary prowadził nas w tym świętym czasie ks. Zenon Siedlarz SCJ, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Płaszowie.

W konferencji wieczornej zastanawialiśmy się nad świeżością doświadczenia Boga w życiu starca Symeona. On to mimo sędziwego wieku, za natchnieniem Ducha Świętego przyszedł do świątyni w czasie ofiarowania Jezusa przez Maryję i Józefa. Zobaczywszy zaś Zbawiciela mógł prosić Boga o śmierć, bo wypełnił się podstawowy warunek – spotkał Tego, który jest jego Drogą do Ojca.

Świeżość wiary rozumiana jako odczuwanie natchnień Ducha Świętego jest szczególnym wyzwaniem dla wspólnoty parafialnej, także dla tej, w której jako proboszcz posługuje ks. Zenon. W kontekście podejmowanej pracy duszpasterskiej oraz omawianej wyżej świeżości wiary, zaproponował nam w czasie drugiej konferencji namysł nad wydaną w tym roku instrukcją Kongregacji ds. duchowieństwa, której tytuł brzmi: „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Nawrócenie bowiem w pierwszej kolejności dotyczy tych, którzy są powołani przez Boga i Kościół do ministerialnej posługi Słowa i sakramentów. To ważna lekcja dla nas, którzy wpierw jesteśmy ewangelizowani i sakramentalnie uzdrawiani, aby nieść ewangelię i życie sakramentalne tym, do których jesteśmy posłani.

Szczególnym momentem tego nawrócenia było dla nas nabożeństwo pokutne i spowiedź sakramentalna. W ten sposób mogliśmy doświadczyć Boga, który z ojcowską miłością wchodzi w utkane zarówno radościami, jak i smutkami ludzkie życie. Potwierdzeniem tego doświadczenia była wieńcząca odnowienie miesięczne Eucharystia, w czasie której słuchaliśmy rodowodu Jezusa Chrystusa wg św. Mateusza. W biblijnej historii Izraela mogliśmy zobaczyć różne ludzkie historie… Te piękne i te, o których wolelibyśmy zapomnieć. Bóg jednak nie zapomina, czyniąc je także częścią swojej osobistej historii. Z tego płynie nasza ogromna radość i wdzięczność.  

Odnowienie miesięczne (16-17 XII 2020)

Zobacz także

Jesienne Dni Biblijne w Lublinie

20 października 2016

Jesienne Dni Biblijne w L...

I profesja w Stopnicy

23 września 2017

I profesja w Stopnicy

Odnowienie miesięczne

11 stycznia 2018

Odnowienie miesięczne

Boże Narodzenie 2019

24 grudnia 2019

Boże Narodzenie 2019

Katechezy misyjne

26 października 2022

Katechezy misyjne

"W otwartym Boku Ukrzyżowanego widzimy znak miłości"

22 czerwca 2023

"W otwartym Boku Ukrzyżow...