"Wielka cisza spowiła ziemię"

"Wielka cisza spowiła ziemię"


W Wielką Sobotę adorujemy Pana Jezusa spoczywającego w grobie. Jednak ten dzień jest czymś więcej aniżeli tylko czasem naszej modlitwy i zadumy. Wielka Sobota jest bowiem przestrzenią spotkania, gdyż tego dnia Jezus Chrystus „zstąpił do piekieł”. W Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę czytamy: „[Jezus] pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę”. 

Pierwsi ludzie, którzy po popełnieniu grzechu ukryli się przed Bogiem (por. Rdz 3,8), w momencie Jego wielkosobotniego „zstąpienia do piekieł” na nowo Go spotkali. Ich tęskne oczekiwanie na Zbawiciela dobiegło końca. W Chrystusie zobaczyli Zbawiciela, a w Jego słowach usłyszeli głos Ojca: „Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd!” (Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę).

Tego dnia Jezus uwolnił z więzienia grzechu i śmierci ludzi wszystkich czasów i poprowadził ich na ucztę godową, do królestwa swego Ojca, które zostało dla nich przygotowane od założenia świata.

Zobacz także

Rekolekcje powołaniowe

28 czerwca 2019

Rekolekcje powołaniowe

Wielki Piątek

02 kwietnia 2021

Wielki Piątek

Dzień przyjęć do Zgromadzenia (6 września)

31 sierpnia 2021

Dzień przyjęć do Zgromadz...

100. rocznica urodzin ks. kard. Stanisława Nagiego SCJ

29 września 2021

100. rocznica urodzin ks....

Jubileusz kapłaństwa

15 czerwca 2022

Jubileusz kapłaństwa

"Czy miłujesz Mnie więcej...?"

24 października 2023

"Czy miłujesz Mnie więcej...