Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza


Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.

W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.

Również my, księża sercanie, prosimy Was, abyście razem z nami modlili się o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, szczególnie do naszego Zgromadzenia.

Modlitwa o powołania

O Jezu, Boski pasterzu,
który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybkami dusz,
pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.
Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego dobra ustawi­cznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę.

Ty, o Pa­nie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami,
otwórz przed nimi horyzonty Twego Boskiego Serca,
by dostrzegli cały świat, w któ­rym wznosi się niema prośba tak wielu braci i sióstr o światło prawdy i ciepło miłości.
Spraw, by – odpowiadając na Twoje wołanie – przedłużali, tu na ziemi, Twoją zbawczą misję,
budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.
Amen.

 

Zachęcamy również do spotkania z księżmi i klerykami, którzy 7 maja 2020 roku podczas prowadzonej na żywo transmisji odpowiadać będą na Wasze pytania. Więcej o tej akcji dowiecie się z poniższego filmu:

 

 

Zobacz także