A Król im odpowie: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"

A Król im odpowie: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"


W wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata uczestniczyliśmy w uroczystej Godzinie Czytań.

Psalmy celebrowanej przez nas godziny liturgicznej bardzo mocno podkreślały tożsamość Jezusa Chrystusa Króla i Mesjasza: „Oto ja ustanowiłem swego Króla na Syjonie, świętej górze mojej”; „Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki”.

W głębszym przeżywaniu tajemnicy dnia pomógł nam także kl. Mateusz Zawiłowicz, który swoje rozważanie oparł na znajdującym się w Ewangelii wg św. Mateusza opisie Sądu Ostatecznego (25,31-46). Wymowne słowa Chrystusa skierowane do znajdujących się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, stały się dla niego okazją do uwrażliwienia nas na przychodzącego do nas (nie)oczekiwanie samego Chrystusa. Zobaczyć Jego twarz w pukającym do naszych drzwi współbracie, zasiąść z Nim jako bezdomnym do wspólnego stołu na Rynku krakowskim, obdarzyć Go ciepłem w ten zimowy czas, o czym przypominają zza klauzurowej kraty Siostry Klaryski ze Starego Sącza, to tylko kilka obrazów pobudzających do działania naszą chrześcijańską kreatywność serca, w którym niech żyje i króluje Jezus Chrystus Król.

Wigilia uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (19 XI 2022)

Zobacz także