Błogosławieństwo wiary, przekleństwo niewiary...

Błogosławieństwo wiary, przekleństwo niewiary...


Pierwsze w nowym roku kalendarzowym odnowienie miesięczne poprowadził dla wspólnoty seminaryjnej ks. dr Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Tematem przewodnim przeżywanego przez nas dnia skupienia była cnota wiary. Jak wyjaśniał ks. Michał, wiarę można rozumieć dwojako: jako formalnie składaną Bogu deklarację lub jako prawdziwą z Nim relację. Deklaratywne rozumienie wiary prędzej czy później prowadzić będzie do smutku, samotności i braku nadziei. Jak mówią słowa księgi proroka Malachiasza, taka wiara staje się dla człowieka jego przekleństwem (por. Ml 2,2). Natomiast wiara rozumiana jako relacja jest codziennie płynącym od Boga błogosławieństwem, objawiającym się wewnętrznie pokojem serca i nadzieją w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Chodzi zatem o to – przekonywał ks. Michał – by wiarę rozumieć jako prawdziwe zawierzenie. Wtedy, pomimo różnych życiowych doświadczeń, ludzie poświęceni Bogu są autentycznie szczęśliwi. 

Ks. Michał zauważył również, że relacyjność wiary wyprowadza nas z naszej strefy komfortu, utartych ścieżek i schematów działania. Przekroczyć siebie nie jest łatwo, ale dzięki dynamice wiary nieprzekraczalne staje się przekraczalne. Uczyliśmy się tego i nadal będziemy to czynić patrząc na Maryję do której Elżbieta powiedziała: „Błogosławiona, któraś uwierzyła” (Łk 1,45). 

 

Odnowienie miesięczne (13-14 I 2021)

Zobacz także