Dwaj nowi magistrzy teologii!

Dwaj nowi magistrzy teologii!


4 maja 2021 roku w WSM Księży Sercanów w Stadnikach miał miejsce wieńczący studia seminaryjne egzamin magisterski z teologii, do którego przystąpiło dwóch Współbraci VI rocznika: dk. Henadz Launikovich SCJ oraz kl. Valery Pupkevich SCJ. Podczas egzaminu obydwaj nasi alumni musieli wykazać się wiedzą z następujących dyscyplin teologicznych: teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej oraz teologii moralnej. 

Ponadto, jedno z pytań egzaminacyjnych dotyczyło także napisanej przez naszych Współbraci pracy naukowej. W przypadku dk. Henadza Launikovicha SCJ temat pracy badawczej brzmiał: „Facultas ad confessiones w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”. Pracę z prawa kanonicznego napisał on na seminarium naukowym pod kierunkiem ks. dra hab. Marka Stokłosy SCJ, prof. UKSW. Natomiast tematem pracy magisterskiej kl. Valerego Pupkevicha SCJ była „Wiarygodność kapłaństwa dzisiaj”, którą napisał na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. dra Dariusza Salamona SCJ.

Podczas egzaminu ex universa theologia [„z całej teologii”] reprezentantem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a zarazem przewodniczącym Komisji egzaminacyjnej był ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak. Członkami Komisji byli także ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ, ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, ks. dr Krzysztof Paluch SCJ, ks. dr Dariusz Salamon SCJ oraz Rektor seminarium ks. dr Leszek Poleszak SCJ.

Po wysłuchaniu udzielonych przez naszych Współbraci odpowiedzi ze wszystkich ww. dyscyplin teologicznych, przewodniczący Komisji egzaminacyjnej z radością oznajmił, że dk. Henadz Launikovich SCJ oraz kl. Valery Pupkevich SCJ są nowymi magistrami teologii. 

Serdecznie gratulujemy!

Zobacz także