Egzamin magisterski

Egzamin magisterski


6 maja 2022 roku w WSM Księży Sercanów w Stadnikach miał miejsce wieńczący studia seminaryjne egzamin magisterski z teologii, do którego przystąpiło dwóch Współbraci VI rocznika: dk. Uladzislau Chuiko SCJ oraz dk. Wojciech Olszewski SCJ. Wraz z nimi do egzaminu przystąpił także saletyn dk. Kamil Stącel.

Podczas egzaminu magistranci musieli wykazać się wiedzą z czterech dyscyplin teologicznych: teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej oraz teologii moralnej. 

Dodatkowo, jedno z pytań dotyczyło napisanej przez zdających egzamin pracy naukowej. W przypadku dk. Uladzislaua temat pracy magisterskiej brzmiał: Uprawianie magii a soteriologia chrześcijańska. Pracę tę napisał na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. dra Dariusza Salamona SCJ. Natomiast dk. Wojciech skoncentrował się na zagadnieniu: Środki społecznego przekazu w służbie ewangelizacji na przykładzie projektów prowadzonych przez Profeto. Promotorem tej pracy był z kolei ks. dr Paweł Gabara.

Podczas egzaminu ex universa theologia reprezentantem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a zarazem przewodniczącym Komisji egzaminacyjnej, był podobnie jak w zeszłym roku, ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak. Członkami Komisji byli natomiast ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ, ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, ks. dr Krzysztof Paluch SCJ, ks. dr Dariusz Salamon SCJ oraz Rektor seminarium ks. dr Leszek Poleszak SCJ.

Po wysłuchaniu udzielonych przez magistrantów odpowiedzi ze wszystkich ww. dyscyplin teologicznych, przewodniczący Komisji egzaminacyjnej z radością oznajmił, że od dzisiaj są oni nowymi magistrami teologii. 

Serdecznie gratulujemy!

Egzamin magisterski (6 V 2022)

Zobacz także

Wielki Piątek

25 marca 2016

Wielki Piątek

Odnowienie miesięczne

20 marca 2017

Odnowienie miesięczne

Wielki Piątek

14 kwietnia 2017

Wielki Piątek

"To jest Wasz czas i Wasza godzina..."

12 czerwca 2021

"To jest Wasz czas i Wasz...

Prymicje w Stadnikach

15 maja 2022

Prymicje w Stadnikach

„To jest Ciało moje za was wydane”

17 czerwca 2022

„To jest Ciało moje za wa...