Jubileusz ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego SCJ

Jubileusz ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego SCJ


Z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Józefa Wroceńskiego SCJ, Czcigodnemu Jubilatowi wręczono księgę pamiątkową „Ecclesia Christi”.

Podczas tej samej uroczystości doceniony został również inny wybitny kanonista UKSW ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak, obchodzący swoje 70. urodziny. Wraz ze słowami wdzięczności, Czcigodnemu Jubilatowi wręczona została księga pamiątkowa zatytułowana: „Homini et Ecclesiae servens”.

Powyższy podwójny jubileusz zainaugurował międzynarodową konferencję naukową poświęconą odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z sakramentem pokuty.

Uroczystość miała miejsce 23 października 2023 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej informacji na stronie WPK UKSW: https://uksw.edu.pl/konferencja-naukowa-i-podwojny-jubileusz-na-wydziale-prawa-kanonicznego-uksw/.

Zobacz także