Lektorat i akolitat

Lektorat i akolitat


Podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej o godzinie 12.00 w seminaryjnej kaplicy, której przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Sławomir Knopik SCJ wprowadzono w posługi lektora i akolity czterech alumnów. Posługę lektoratu przyjęli kl. Władysław Czujko z Białorusi i kl. Wojciech Olszewski z Polski. Posługę akolitatu przyjęli kl. Henadz Launikovich i kl. Valery Pupkevich z Białorusi.

W swojej homilii Ksiądz Wikariusz przypomniał zadania do jakich powołani są lektorzy i akolici. Swoje rozważania oparł na Liście św. Pawła do Rzymian, który w dwunastym rozdziale pisał: " Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! ".

Posługi lektoratu i akolitatu udziela się odpowiednio na trzecim i czwartym roku studiów seminaryjnych. Właściwe funkcje posługi lektora to czytanie słowa Bożego, wykonywanie psalmu responsoryjnego, odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej, kierowanie śpiewem podczas liturgii, w niektórych przypadkach przewodniczenie liturgii słowa. Natomiast posługa akolity obejmuje troskę o to wszystko, co dotyczy posługi ołtarza, pomoc niesioną diakonom i kapłanom przy sprawowaniu czynności liturgicznych, zwłaszcza Eucharystii, posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., wystawianie i chowanie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość zanoszenia Pana Jezusa chorym.

Zobacz także