Na misyjnych drogach

Na misyjnych drogach


Październikowe odnowienie miesięczne przeprowadził dla naszej wspólnoty o. Marek Ochlak OMI, wieloletni misjonarz na Madagaskarze, a obecnie dyrektor Prokury Misyjnej Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu.

W czasie konferencji o. Marek wielokrotnie nawiązywał do swojej trwającej 26 lat pracy misyjnej, a szczególnie do misji w Befasy na zachodzie Madagaskaru, którą Oblaci Maryi Niepokalanej rozpoczęli w 2016 roku.

W przededniu Tygodnia Misyjnego o. Marek był dla nas szczególnym świadkiem miłości Boga i drugiego człowieka.

Odnowienie miesięczne (19-20 X 2022)

Zobacz także