Obchody Dnia Chorego

Obchody Dnia Chorego


W czasie Diecezjalnych Obchodów Światowego Dnia Chorego, jakie miały miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach abp Marek Jędraszewski prosił wiernych, zgromadzonych w świątyni, aby swoje cierpienia ofiarowali w intencji beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, która odbędzie się 28 kwietnia bieżącego roku. - Proszę Was, módlcie się i ofiarujcie swoje cierpienia, by uroczystości beatyfikacyjne Hanny Chrzanowskiej, były wielkim świętem Kościoła i uroczystością, w której wszyscy doświadczymy, co to znaczy iść za Chrystusem i Jego Matką po to, aby pochylić się z największa miłością i troską nad każdym cierpiącym i dotkniętym bólem człowiekiem – mówił.

Diecezjalne Obchody Światowego Dnia Chorego rozpoczęły się w Godzinie Miłosierdzia, wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia. Następnie Mszy św. o godz. 15.20 przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, a współkoncelebrowali ją krakowscy biskupi: Jan Zając i Jan Szkodoń oraz wielu kapłanów (m.in. rektor sercańskiego seminarium - ks. Leszek Poleszak SCJ oraz wychowawca kleryków - ks. Łukasz Grzejda SCJ - przyp. red.).

W homilii ks. abp Jędraszewski przywołał orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXVI Światowy Dzień Chorego. Papież zaznaczył w nim, że Chrystus okazał nam swoja litość przez Maryję, która stojąc pod krzyżem, współuczestniczyła w męce i śmierci Swojego Syna. Metropolita krakowski podkreślał, że powinnością każdego chrześcijanina jest rozpoznawanie w bliźnich, zwłaszcza w tych cierpiących i samotnych, samego Chrystusa. Kaznodzieja mówił także o roli Maryi w dziejach Kościoła. - Maryja, wolna od zmazy grzechu, dzięki niezwykłej czystości serca, staje się pośredniczką wielu łask i jest wyrazem czułej i matczynej obecności wobec wszystkich ludzi, dotkniętych najrozmaitszymi cierpieniami i chorobami - zaznaczył metropolita.

Jak mówił abp Jędraszewski, patrząc na historię Kościoła, widzimy, że jest ona wypełniona darem uzdrawiania. - Kościół został obdarzony możliwością nadzwyczajnych czynów i cudów, która nakazuje mu szczególny obowiązek przygarniania do siebie wszystkich, którzy są dotknięci chorobą i cierpieniem. Kościół ma swoją czułością i gotowością do współczucia przygarniać tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Misją Kościoła jest otaczanie miłością ludzi chorych i cierpiących i dostrzeganie w nich rysów cierpiącego Chrystusa – zaznaczył.

Abp Marek Jędraszewski w homilii przywołał także postać Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. - Ona odkrywała Chrystusa, który kazał widzieć w biednych, cierpiących i samotnych swoją siostrę i brata. Odkrywała też Matkę Najświętszą, która pokazywała jak trzeba trwać, współczuć, okazywać serdeczną troskę tym, którzy nieraz pogrążeni w cierpieniu i samotności stracili nadzieję i wpadali w rozpacz – powiedział metropolita krakowski, przypominając, że jej beatyfikacja odbędzie się 28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

W czasie uroczystości chorzy i niepełnosprawni przyjęli Sakrament Namaszczenia Chorych.

Małgorzata Pabis

Źródło: http://www.milosierdzie.pl

 

 

Zobacz także