Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Pierwsze w nowym roku odnowienie miesięczne poprowadził dla wspólnoty seminaryjnej ks. Andrzej Tarasiuk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

W swoim głoszeniu ks. Andrzej przypomniał nam, że istotą chrześcijańskiego życia jest nieobłudna miłość, którą możemy się wzajemnie obdarzać w braterskiej wspólnocie. Jednocześnie zauważył, że wszelkie dobro, którym się dzielimy bierze swój początek z uprzedzającej nasze działanie łaski Bożej. Bóg zawsze jest Pierwszym i Ostatnim, naszą Alfą i Omegą, On nas obdarza miłością i uzdalnia do odpowiedzi na nią.

Ks. Andrzej zachęcał nas także do zachwytu nad darem życia i powołania oraz przeżywania go z wdzięcznością. W tym kontekście ważne jest dla nas ponowne uświadomienie sobie, że chociaż każdy z nas codziennie podejmuje różnorakie obowiązki, to jednak sensem naszej pracy jest ciągłe odnoszenie jej do Chrystusa, zgodnie ze starożytnym mottem św. Benedykta: „Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa”.

Odnowienie miesięczne (12-13 I 2022)

Zobacz także