Wielki Piątek

Wielki Piątek


W WIELKI PIĄTEK pełni wiary i miłości zbliżamy się do Krzyża, na którym Jezus Chrystus dokonał naszego odkupienia.

O dokonanej w tym dniu przez naszego Zbawiciela ofierze o. Leon Jan Dehon pisał:

💬 Wielki Piątek: dzień przebaczenia. Krew naszego Pana spływa na nas obficie w tych świętych dniach. Na krzyżu nasz Pan jest na tronie swego miłosierdzia, oby wybaczył nam wszystko! 

 

(o. Leon Jan Dehon, Zapiski codzienne III, 23 kwietnia 1886)

 

💬 Ty zechciałeś, Panie, otworzyć dla nas swe Serce. Kto wypowie Jego tytuły, wszystkie Jego słodycze, wszystkie Jego bogactwa? Ono jest sanktuarium Świętej Trójcy - wzorem wszystkich cnót - bezmiarem czułości - źródłem całego miłosierdzia - ucieczką i schronieniem dla wszystkich.

💬 Bez wątpienia padło słowo, które nie jest odtworzone przez Ewangelię, a które składa w ofierze całe poświęcenie się naszego umiłowanego Zbawiciela: „Oto Ja, mój Ojcze, Ty prosiłeś Mnie, bym złożył siebie jako ofiarę dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Oto jestem. Przebacz grzesznikom Bądź miłosierny ze względu na miłość do Mnie. Napełnij sprawiedliwych łaskami. Obdarz ziemię wszystkimi łaskami obiecanymi przez proroków. Otwórz niebo duszom odkupionym…”.

 

(o. Leon Jan Dehon, Zapiski codzienne VI, 8 listopada 1893)

 

 

Zobacz także