Odnowienie ślubów zakonnych

Odnowienie ślubów zakonnych


Serdecznie gratulujemy klerykom IV i V roku oraz br. Szymonowi, którzy w dniu dzisiejszym na ręce ks. Witolda Janusia SCJ – wikariusza prowincjalnego – odnowili swoje śluby zakonne. 

Dziękujemy ks. Eugeniuszowi Zarzecznemu MIC – ojcowi duchownemu WSD Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie – który poprzez głoszone konferencje, sprawowane sakramenty i duchowe towarzyszenie, przygotował naszych Współbraci do tego ważnego w ich życiu wydarzenia.

Odnowienie ślubów zakonnych (10 IX 2022)

Zobacz także