Rekolekcje przed ślubami wieczystymi

Rekolekcje przed ślubami wieczystymi


1 grudnia pięciu alumnów z rocznika V rozpoczęło rekolekcje poprzedzające i przygotowujące ich do złożenia wieczystej profesji zakonnej rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tych przygotowaniach – a miały one miejsce w nowicjacie księży Sercanów w Kątach Starych koło Stopnicy – towarzyszył im ks. dr Stanisław Gruca SCJ. 

Rekolekcje zakończyły się w przeddzień uroczystości złożenia ślubów zakonnych, tj. 7 grudnia, i – jak wierzymy – utwierdziły kandydatów w pragnieniu całkowitego oddania się najczulszemu spośród wszystkich serc, Sercu Najświętszego Zbawiciela. 

Rekolekcje przed złożeniem profesji wieczystej (1-7 XII 2022)

Zobacz także