Śluby wieczyste kl. Aliaksandra Piatlitskiego SCJ

Śluby wieczyste kl. Aliaksandra Piatlitskiego SCJ


27 grudnia 2022 r. w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Patrona Zgromadzenia, w Grodnie na Białorusi, w sercańskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego, alumn V roku Aliaksandr Piatlitski SCJ złożył wieczystą profesję rad ewangelicznych. 

Po raz pierwszy w historii Dystryktu Białoruskiego uroczystość złożenia profesji wieczystej miała miejsce na Białorusi. Kl. Aliaksandr złożył śluby na ręce przełożonego dystryktu ks. Jana Etela SCJ, który wygłosił okolicznościową homilię, wyjaśniając w niej istotę ślubów zakonnych i sposoby właściwego ich przeżywania. Na uroczystości była obecna rodzina i przyjaciele kl. Aliaksandra, a także wszyscy współbracia dystryktu oraz diakon Sergiusz z seminarium oo. Paulinów w Krakowie na Skałce, z którym seminarium w Stadnikach tworzy wspólnie Instytut Teologiczny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Na zakończenie uroczystości odczytany został list ks. Prowincjała Sławomira Knopika SCJ, po którym kl. Aliaksandr wyraził wdzięczność za możliwość złożenia profesji wieczystej w swojej Ojczyźnie. 

Zobacz także