Spotkanie rektorów seminariów

Spotkanie rektorów seminariów


We wtorek 15 maja 2018 r. w Krakowie rozpoczęły się dwudniowe obrady wyższych przełożonych zakonów męskich i rektorów zakonnych seminariów duchownych. Odbywały się one w Klasztorze Księży Zmartwychwstańców, z racji 70-lecia istnienia polskiej prowincji tego zgromadzenia zakonnego. Polską prowincję reprezentowali ks. Sławomir Knopik SCJ - wikariusz prowincjalny oraz ks. Leszek Poleszak SCJ - rektor seminarium.

Pierwszy dzień spotkania został poświęcony wyzwaniom stojącym przed osobami konsekrowanymi w Polsce. Przełożeni wysłuchali referatu sekretarza Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp José Rodríguez Carballo OFM, nadesłałanego z Watykanu. Oparty był on o ostatni dokument Kongregacji „Dla młodego wina nowe bukłaki. Od Soboru Watykańskiego II: ‘Życie konsekrowane i wyzwania jeszcze otwarte. Wytyczne’”.

Sekretarz Kongregacji pisze, że jeśli zakony chcą, aby ich charyzmaty pozostały aktualne i by ich życie przemawiało do ludzi współczesnych, to charyzmaty te i życie muszą znaleźć nowe struktury instytucjonalne.

Zachęcał do przyjmowania w wierze przyszłości z nadzieją i do wsłuchiwania się w słowa proroka Jeremiasza: „Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza – idźcie po niej” (Jr 6, 16), oraz – proroka Ezechiela: „Uczyńcie sobie nowe serce” (Ez 18, 31).

„Uczynić sobie nowe serce to nie tylko zmienić sposób widze-nia, czucia, myślenia i chcenia (…). Jest to odkrycie na nowo impulsu życia, pasji (…), kreatywnego entuzjazmu (…). Uczynić sobie nowe serce znaczy wrócić do źródła (…), narodzić się na nowo (…), rozpalić na nowo własne znaczenie wobec nowych niepokojów i aktualnej rzeczywistości” – wskazał abp José Rodríguez Carballo OFM.

Sekretarz Kongregacji apelował, aby wsłuchiwać się w znaki czasu i miejsc, w wyzwania, jakie docierają do zakonników ze strony współczesnej ludzkości, i aby udzielać na nie odpowiedzi płynącej z Ewangelii.

Na spotkanie z wyższymi przełożonymi przyjechał do Krakowa Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. „Nie ma dobrego zakonnika, jeśli nie jest on dobrym człowiekiem. Nie ma dobrego zakonnika, jeśli nie uszanuje się jego walorów ludzkich” – przekonywał. Przedstawiciel Ojca Świętego przypomniał też ostatnie słowa pp. Franciszka, że w życiu zakonnym bardzo ważne są trzy filary: modlitwa, ubóstwo i cierpliwość.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczył również przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Episkopacie Polski bp Jacek Kiciński CMF, który wywodzi się ze zgromadzenia zakonnego klaretynów.

W środę Mszy świętej przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W homilii metropolita krakowski odwołał się do Ewangelii dnia i modlitwy Jezusa o jedność Kościoła podczas Ostatniej Wieczerzy. Arcybiskup zaznaczył, że to wołanie musiało budzić w Apostołach zaskoczenie, bo dopiero co doświadczyli szczególnej jedności poprzez umycie im wszystkim nóg przez Chrystusa. - Chrystus mówi im o jedności i podaje największy i najbardziej istotowy fundament tej jedności jaką jest życie Trójcy Przenajświętszej. „Oby wszyscy stanowili jedno jak Ty Ojcze we mnie a Ja w Tobie". Nie ma przecież większej jedności niż tam - między Ojcem, który zrodził swego Jednorodzonego Syna i Synem, który jest posłuszny woli Ojca aż do końca.

O. Jan Maria Szewek OFM Conv rzecznik Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich wyjaśnił, że 60 lat temu Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński powołał do istnienia Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, w której skład wchodzi 59 zakonów. Każdego roku wiosną i jesienią wyżsi przełożeni spotykają się w różnych miejscach. W tym roku spotkali się w klasztorze Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie, ponieważ zgromadzenie to obchodzi 70-lecie istnienia polskiej prowincji Zmartwychwstańców, w poszerzonym składzie. W wydarzeniu uczestniczyli także rektorzy wyższych seminariów zakonnych z całej Polski, ponieważ to spotkanie oparte zostało o najnowszy dokument Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i było poświęcone wyzwaniom jakie stoją przed osobami konsekrowanymi w Polsce.

Źródło: zyciezakonne.pl i diecezja.pl
FOTO: Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Więcej zdjęć na stronie: https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/

Spotkanie Rektorów seminariów i Przełożonych zakonnych

Zobacz także

Jesienne Dni Biblijne w Lublinie

20 października 2016

Jesienne Dni Biblijne w L...

Śluby wieczyste

08 grudnia 2017

Śluby wieczyste

Sercańskie Dni Skupienia

03 lipca 2020

Sercańskie Dni Skupienia

W posłuszeństwie i zaufaniu – Sercańskie Dni Skupienia

12 grudnia 2020

W posłuszeństwie i zaufan...

Odnowienie miesięczne

17 grudnia 2020

Odnowienie miesięczne

Katechezy misyjne

26 października 2022

Katechezy misyjne