Wizytacja Ojca Generała

Wizytacja Ojca Generała


„Reguła życia” w punkcie 129 mówi, że przełożony generalny „wierny natchnieniu Ojca Dehona troszczy się o jedność tego samego ducha i koordynację działalności” w Zgromadzeniu, a czyni to „zwłaszcza przez wizytację”.

W dniach od 17 do 27 lutego 2018 przełożony generalny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, ks. Heiner Wilmer SCJ wizytuje polską prowincję. Towarzyszy mu radny generalny ks. Artur Sanecki SCJ. W czwartek (22.II) dotarł do Stadnik. W programie wizytacji przewidziano kilka spotkań.

Pierwsze spotkanie, które rozpoczęło się w piątek o godz. 9.30, poświęcone zostało duszpasterzom młodzieży (Ruch Sercańskiej Młodzieży i Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe), wikariuszom i katechetom, duszpasterstwu powołań i zaangażowanym w grupę Profeto.

Popołudniu Ojciec Generał spotkał się ze wspólnotą księży, która – jak zauważył – jest bardzo duża i różnorodna, biorąc pod uwagę podejmowane przez nich zaangażowania. Do wspólnoty Wyższego Seminarium Misyjnego w Stadnikach przynależy obecnie 18 księży. Sześciu zaangażowanych jest w dzieło formacji przyszłych sercańskich kapłanów i braci zakonnych, dwóch w duszpasterstwo w stadnickiej parafii, pięciu posługuje w Sekretariacie dobroczyńców, dwóch pracuje w grupie Profeto (portal internetowy, radio, itd.). Ponadto w seminarium mieszka wykładowca i profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Do wspólnoty seminaryjnej należy także dwóch księży, którzy ze względu na stan zdrowia mieszkają w ośrodku leczniczym w Rabie Wyżnej. Należy podkreślić, że część współbraci pełni także dodatkowe funkcje, np. radny prowincjalny, duszpasterz powołań, administrator strony prowincjalnej.

Wieczorem ks. Wilmer spotkał się z klerykami i bratem zakonnym. Obecnie do kapłaństwa przygotowuje się 14 alumnów, w tym aż 6 pochodzi z Białorusi. Ważnym dla Ojca Generała spostrzeżeniem był obecny wśród kleryków duch misyjny, którego – jak podkreślił – należy pielęgnować i rozwijać.

Ostatnim punktem wizytacji w naszej wspólnocie było spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za formację, tj. wychowawcami z postulatu, nowicjatu i seminarium, ojcami duchownymi i wykładowcami. Podczas spotkania Ojciec Generał podkreślił znaczenie stadnickiego seminarium. Zauważył, że Stadniki to niewielka miejscowość, ale znana jest w całym sercańskim świecie, gdyż przygotowała wielu misjonarzy, którzy pracowali i pracują na wszystkich kontynentach. Przed uczestnikami ks. Wilmer postawił kilka ważnych pytań, na które próbowali odpowiedzieć podczas pracy w grupach. Ojciec Generał docenił głębię podjętej refleksji, a także szczerość przy udzielaniu odpowiedzi. Podczas prowadzonej dyskusji zauważył, że sprawy związane z formacją traktujemy poważnie. Podziękował także za solidność w realizowaniu tego ważnego zadania, jakim jest wychowanie młodego pokolenia sercanów.

Po zakończeniu spotkania Ojciec Generał wyruszył w dalszą drogę. Kolejnym punktem programu wizytacji jest Zakopane, a następnie Słowacja.

Zobacz także