XIII Kapituła Prowincjalna

XIII Kapituła Prowincjalna


W dniach 21-23 maja 2018 r. w naszym seminarium odbywała się XIII Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego zwołana w szczególnym kontekście eklezjalnym i zgromadzeniowym: przeżywanego w Kościele w Polsce roku Ducha Świętego oraz 175. rocznicy urodzin Ojca Założyciela, ks. Leona Dehona.

W obradach XIII Kapituły Prowincjalnej uczestniczy trzydziestu trzech delegatów z Polski, Białorusi, Finlandii i Mołdawii (11 z urzędu i 22 wybranych przez członków polskiej prowincji). Ponadto w pracach kapituły bierze udział moderator i dwóch podsekretarzy. Zgodnie z Regułą Życia Księży Sercanów Kapituła Prowincjalna sprawuje władzę w sposób zwyczajny i kolegialny. Zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi Prowincji i jej wspólnot, ocenia sprawozdanie przełożonego i ekonoma prowincjalnego w odniesieniu do aktualnego stanu Prowincji, a także może formułować uchwały lub wskazania dla księdza prowincjała i jego rady.

Dni Kapituły Prowincjalnej zostały podzielone na dwie sesje (przedpołudniową i popołudniową), które poprzedza wspólna Jutrznia i Eucharystia, a kończy wieczorna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Obrady poprzedziła wspólna modlitwa oraz konferencja duchowa „Z Chrystusem w służbie Królestwa niebieskiego”, wygłoszona przez ks. dra hab. Lucjana Szczepaniaka SCJ, kapelana Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.

Chociaż z formalnego punktu widzenia Kapituła ma charakter zwyczajny to jednak została zwołana w nadzwyczajnych okolicznościach. 6 kwietnia br. papież Franciszek mianował biskupem diecezji Hildesheim (Niemcy) przełożonego generalnego naszego Zgromadzenia ks. Heinricha Wilmera SCJ. Wydarzenie to postawiło przed sercanami konieczność wyboru nowego przełożonego, który zostanie dokonany podczas zwołanej na lipiec Kapituły Generalnej. Głównym zadaniem Kapituły Prowincjalnej był zatem wybór delegatów na XXIV Kapitułę Generalną, którymi zostali ks. Krzysztof Napora SCJ, ks. Tadeusz Michałek SCJ i ks. Zbigniew Chwaja SCJ. Wskazano także trzech zastępców:  ks. Sławomira Knopika SCJ, ks. Dariusza Salamona SCJ i ks. Łukasza Ogórka SCJ.

Kapituła Prowincjalna pozytywnie oceniła podjęte działania na rzecz realizacji uchwał i zaleceń poprzedniej XII Kapituły Prowincjalnej, a także wskazała, że istotnym punktem odniesienia dla Zarządu Prowincji mogą stanowić refleksje i wskazania wypracowane podczas obradującej niedawno w Krakowie VIII Konferencji Prowincjalnej. Podjęła ona bowiem dogłębną i merytoryczną analizę sercańskiego charyzmatu i jego implikacji w całokształcie życia zakonnego i działalności apostolskiej Polskiej Prowincji.

W toku obrad ojcowie Kapituły Prowincjalnej doświadczyli ożywiającej obecności Ducha Świętego, przypominającego nieustannie o tym, że powracając do najgłębszej inspiracji sercańskiego charyzmatu, Księża Najświętszego Serca Jezusowego stają się w Kościele i w świecie „prorokami miłości i sługami pojednania” .

Kapituła zakończyła się modlitwą w kaplicy seminaryjnej, podczas której przełożony prowincjalny poświęcił polską prowincję Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Zobacz także