διάΛογος - Jak się spotykać, by odnaleźć Boga? - e-Sympozjum naukowe

διάΛογος - Jak się spotykać, by odnaleźć Boga? - e-Sympozjum naukowe


5 listopada 2020 roku w auli Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach miało miejsce e-Sympozjum naukowe: διάΛογος – Jak się spotykać, by odnaleźć Boga? Sympozjum to było próbą naukowego pogłębienia tematu dialogu, w którym rozmówcy dialogują zarówno wzajemnie ze sobą, jak i z Tym, który jest prawdziwym Λογος – Słowem par excellence.

W sympozjum naukowym, które pierwotnie miało odbyć się stacjonarnie w Krakowie-Płaszowie (Domus Mater), z racji obowiązujących obecnie obostrzeń epidemicznych, można było uczestniczyć jedynie za pomocą platformy komunikacyjnej ZOOM oraz transmisji radiowej na antenie Radia Profeto 92,1 FMwww.radioprofeto.pl

 

W czasie sympozjum swoje wykłady wygłosili następujący prelegenci:

Dr Maria Miduch, doktor judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii oraz studiów bliskowschodnich, wykładowca języka hebrajskiego i Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, autorka cyklu książek: „Biografia Ducha Świętego”, „Biografia Boga Ojca”, „Biografia Syna”.

„A Słowo stało się Ciałem” (J 1,14) – Mesjasz mostem dialogu między Bogiem i człowiekiem?

 

Ks. dr Jerzy Smoleń, psycholog, psychoonkolog, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. Ceniony rekolekcjonista i duszpasterz małżeństw i rodzin.

Milczenie czy dialog z samym sobą i z własnymi emocjami? O wyciszeniu, które nie jest zaprzeczeniem relacji

 

Dr Jakub Synowiec, adiunkt w Katedrze Etyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik kierunku „Filozofia” na Wydziale Filozoficznym tegoż uniwersytetu.

Współczesna ekologia a chrześcijański szacunek wobec natury. Jak prowadzić dialog ze światem stworzonym przez Boga nie czyniąc z niego bóstwa?  

 

Ks. dr hab. Mieczysław Polak, profesor w Zakładzie Teologii Praktycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prodziekan ds. nauki i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz redaktor naczelny czasopisma „Teologia Praktyczna”. 

Czy warto dialogować w katechezie? 

 

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, niezwykle lubiany autor poczytnych publikacji, poprzez które od wielu lat przybliża kolejnym pokoleniom Polaków zawiłości i ciekawości dotyczące polszczyzny. Wielokrotnie odznaczany za zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej oraz ochronie kultury i dziedzictwa narodowego, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, czy też Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Jak ważyć słowa, by znaczyły tyle, ile chcemy? Lekcja wymowy zrozumiałej dla innych

 

Wszystkie prelekcje dostępne są w Archiwum Radia Profeto.

 

 

διάΛογος - Jak się spotykać, by odnaleźć Boga? - e-Sympozjum naukowe

Zobacz także