"Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie niebiosa i wszystkie Moce..."

"Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie niebiosa i wszystkie Moce..."


W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych uczestniczyliśmy w kaplicy seminaryjnej w solennej celebracji Godziny Czytań.

W czasie liturgii słowa Bożego kl. Szymon przybliżył nam postać Tobiasza, którego świętość nie wiązała się z w wielkimi znakami mocy i chwały Bożej, jak miało to miejsce np. w historii Mojżesza, Gedeona i innych wielkich postaci Starego Testamentu, lecz raczej z szarą codziennością, bez spektakularnych cudów i objawień.

Świętość bowiem to nie tylko wielkie znaki, lecz także, a może przede wszystkim, życie sprawiedliwe, pobożne i posłuszne codziennym natchnieniom, których Bóg nie szczędzi nikomu.

Wigilia przed Uroczystością Wszystkich Świętych (31 X 2022)

Zobacz także