Pielgrzymka do Matki Bożej Płaszowskiej

Pielgrzymka do Matki Bożej Płaszowskiej


W sobotę 9 października pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie-Płaszowie, aby przed cudownym wizerunkiem Maryi zawierzyć naszej Matce całą Polską Prowincję Zgromadzenia Księży Sercanów.

Tegoroczna pielgrzymka sercanów wpisała się w odbywającą się w tych dniach konferencję pastoralną Sercańskiego Centrum Duchowości: „Cywilizacja Serca Jezusowego w duszach i społeczeństwie”. W ramach tej konferencji w sobotnie przedpołudnie wysłuchaliśmy prelekcji Rodzina zjednoczeniem serc – ks. dra Włodzimierza Płatka SCJ, Cywilizacja miłości w życiu społecznym – ks. dra Przemysława Króla SCJ oraz Z potrzeby serca – ks. mgra lic. Piotra Chmieleckiego SCJ.

W nawiązaniu do uroczystego zawierzenia Polskiej Prowincji Księży Sercanów, którego w imieniu wszystkich współbraci dokonał w setną rocznicę poświęcenia Kościoła i Narodu polskiego Sercu Bożemu (11 czerwca 2021) ks. Prowincjał Wiesław Święch SCJ, w ogrodzie naszego domu macierzystego została poświęcona odnowiona figura Serca Jezusowego. 

Zobacz także