"Wysławiam Cię Ojcze..." - święcenia prezbiteratu i diakonatu

"Wysławiam Cię Ojcze..." - święcenia prezbiteratu i diakonatu


15 maja 2021 roku, w przeddzień uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, bp pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus OFM udzielił sakramentu święceń czterem naszym Współbraciom.

W stopniu prezbitera sakrament święceń przyjął dk. Hanadz Launikovich SCJ, zaś na diakonów wyświęceni zostali kl. Uladzislau Chuiko SCJ, kl. Wojciech Olszewski SCJ oraz kl. Valery Pupkevich SCJ.

Podczas uroczystości święceń, w swojej homilii bp Damian zwrócił szczególną uwagę na ważne prawdy, które płyną ze zwróconej do Ojca modlitwy Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Pierwszą z nich jest postawa wdzięczności Bogu za dar powołania i wybrania, która w sposób stały powinna towarzyszyć nowowyświęconym w ich codziennej posłudze Słowa i sprawowaniu sakramentów. Bp Damian zaprosił również naszych Współbraci do tego, by byli ludźmi prostymi i pokornymi, gdyż tylko w takich ludziach Jezus znajduje swoje upodobanie, a Ojciec niebieski odkrywa przed nimi najgłębsze tajemnice chrześcijańskiej wiary. W końcu, nasi Współbracia usłyszeli zachętę do tego, by byli ludźmi szczególnie wrażliwymi na biednych, pogardzanych i zepchniętych na margines społeczeństwa. To przede wszystkim do nich zostaną dziś posłani i to właśnie im oraz wszystkim będącym na peryferiach Kościoła powinni głosić ewangelię o miłosiernym Ojcu.

W tych słowach bp Damian jak w pigułce zawarł podstawowe prawdy charyzmatu, którym dzisiaj obdarowani zostali nasi Współbracia. Już jutro łaską otrzymanego sakramentu święceń w stopniu prezbitera podzieli się z nami ks. Henadz Launikovich SCJ, który w kościele parafialnym w Stadnikach odprawi swoją mszę prymicyjną oraz udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.

 

 

 

Zobacz także

Spotkanie rodziców

19 marca 2017

Spotkanie rodziców

Wielki Piątek

14 kwietnia 2017

Wielki Piątek

Śluby wieczyste

08 grudnia 2017

Śluby wieczyste

Lektorat i akolitat

15 lutego 2018

Lektorat i akolitat

Kolędowanie z abp. Jędraszewskim

19 stycznia 2019

Kolędowanie z abp. Jędras...

Z życia seminarium

09 lutego 2020

Z życia seminarium