Wykład dodatkowy

Wykład dodatkowy


21 listopada zaprosiliśmy do Stadnik ks. dra hab., prof. UPJPII Dariusza Oko, który w auli seminaryjnej wygłosił wykład: „Gender, wolność seksualna”.

Wykład prof. Dariusza Oko (21 XI 2022)

Zobacz także