Dzień Wynagrodzenia

Dzień Wynagrodzenia


W tradycji naszego Zgromadzenia wtorek przed Popielcem jest przeżywany jako Dzień Wynagrodzenia. W tym dniu, bezpośrednio przed rozpoczęciem czterdziestodniowego okresu pokuty, łączymy się duchowo z modlącym się w Ogrojcu Chrystusem. Zgodnie z dokonaną przez Sługę Bożego Leona Jana Dehona interpretacją starożytnej tradycji Kościoła, to właśnie w czasie modlitwy w Getsemani Jezus podjął ostateczną i całkowitą decyzję oddania się w ręce Ojca za zbawienie świata. Wstępując w Jego ślady, także i my na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem dokonaliśmy naszego ofiarowania się Ojcu. W skupieniu i modlitwie prowadził nas ks. Marek Przybyś SCJ, przełożony domu zakonnego w Olsztynie.

Dzień Wynagrodzenia (16 II 2021)

Zobacz także