Egzamin magisterski 2019

Egzamin magisterski 2019


W miniony piątek w naszym seminarium odbyła się obrona prac magisterskich oraz egzamin ex universa theologia, do którego przystąpiło dwóch alumnów VI roku. W piątek 1 marca 2019 r. o godz. 12.00 w lektorium (czytelni) zgromadziła się komisja w składzie: ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ (Teologia biblijna); ks. dr hab prof. UPJPII Tadeusz Kałużny SCJ (Teologia dogmatyczna); ks. dr Krzysztof Paluch SCJ (Teologia moralna); ks. dr Dariusz Salamon SCJ (Teologia fundamentalna). Na czele komisji stanął ks. dr hab. prof. UPJPII Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego jest afiliowane nasze sercańskie seminarium.

Nasi studenci przygotowali prace magisterskie:

dk. Wojciech Bochenek SCJ
Kościół w Korei z perspektywy podróży apostolskiej papieża Franciszka do Republiki Korei
Praca magisterska napisana na seminarium z Misjologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Górskiego z Uniwersytetu Śląskiego

dk. Dariusz Motyka SCJ
Wpływ alkoholu na rodzinę
Praca magisterska napisana na seminarium naukowym z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dra Krzysztofa Palucha SCJ

Gratulujemy pomyślnie zdanego egzaminu!

Zobacz także

W posłudze dla chorych

27 kwietnia 2018

W posłudze dla chorych

Pierwsze śluby 2018

22 września 2018

Pierwsze śluby 2018

Inauguracja Roku Akademickiego UPJPII

16 października 2018

Inauguracja Roku Akademic...

Serce Jezusa szkołą świętości

06 maja 2020

Serce Jezusa szkołą święt...

Wielki Piątek

02 kwietnia 2021

Wielki Piątek

„On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy”

16 kwietnia 2022

„On był przebity za nasze...