Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021


57. inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów miała miejsce w czwartek 1 października 2020 roku. Hasłem tegorocznego roku akademickiego są skierowane do Maryi słowa jej krewnej Elżbiety: „Błogosławiona, któraś uwierzyła” (Łk 1,45). Zgodnie z zamysłem autorów, dla szeroko rozumianej społeczności akademickiej naszego seminarium, sentencja ta patronować będzie wszystkim jej naukowym, formacyjnym i apostolskim wysiłkom.

Wpisaną w powyższe motto tajemnicę piękna Maryi przybliżył wspólnocie seminaryjnej i zaproszonym gościom o. dr Ireneusz Klimczyk OFMConv., prof. UKSW, dyrektor i wykładowca Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie. 

W dniu inauguracji roku akademickiego w naszym seminarium Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie reprezentował ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ, który skierował do nas słowo pozdrowień i życzeń.

Centralnym momentem tego dnia była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Prowincjała Wiesława Święcha SCJ uroczysta Eucharystia.

Zobacz także