Kapłańskie Serce Jezusa - odnowienie miesięczne

Kapłańskie Serce Jezusa - odnowienie miesięczne


Adwentowy dzień skupienia dla wspólnoty seminaryjnej poprowadził ks. Jakub Bieszczad SCJ, doktorant Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz pracownik sercańskiego Centrum Studiów Dehoniańskich (Centro Studi Dehoniani) w Rzymie.

Źródłem zaproponowanych przez ks. Jakuba rozważań były traktujące o Kapłańskim Sercu Jezusa teksty naszego Założyciela. Wobec powyższego dane nam było raz jeszcze przypatrzeć się przekraczającej wszelkie granice Miłości Boga, którą jako synowie o. Dehona odkrywamy w Ecce venio („Oto idę”) naszego Zbawiciela oraz we wszystkich aktach stanowiących konsekwencję tych słów: od Wcielenia i Narodzenia aż po otwarte na Krzyżu Serce. 

W tym kontekście ks. Jakub przypomniał nam, że choć Założyciel w powyższych aktach miłości Jezusa Chrystusa do człowieka dostrzegał w Zbawicielu proroka, pasterza, nauczyciela, czy uzdrowiciela, to jednak przede wszystkim widział w Nim składającego siebie w darze Kapłana. 

Odnowienie miesięczne (15-16 XII 2021)

Zobacz także