Uczcie się ode Mnie...

Uczcie się ode Mnie...


Rozpoczynający się miesiąc czerwiec skłania nas do zwrócenia uwagi na Serce Jezusowe. Od Jezusa objawiającego nam swoją bezinteresowną miłość pragniemy uczyć się jak w dzisiejszym świecie kształtować swoje człowieczeństwo naśladując człowieczeństwo Syna Bożego. 

Wypowiadane słowa litanii do Najświętszego Serca Jezusowego przybliżają nas do Jezusa i zachęcają, by odzwierciedlać w swoim życiu Jego cnoty. W ten sposób stajemy się uczniami Mistrza, które Serce jest ciche i pokorne.

Oprócz treści, które zawiera bogactwo liturgii Kościoła, warto skorzystać także z tych, które stanowią pokłosie odbytego niedawno sympozjum naukowego nt. Serce Jezusa szkołą świętości. Można je wysłuchać tutaj bądź przeczytać w opublikowanym właśnie „Sympozjum” 1(38) (2020).

Zachęcamy do lektury.

ks. Leszek Poleszak SCJ

 

Temat numeru

Serce Jezusa szkołą świętości

 

Wstęp

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

Od redakcji

Artykuły

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa i jej znaczenie teologiczne

ks. dr Stanisław Gruca SCJ

Wpływ św. Małgorzaty Marii Alacoque na duchowość Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

ks. dr hab. Jan Miczyński

Serce Jezusa – misterium Miłości uosobionej

ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec

Serce Jezusa szkołą duchowości kapłańskiej

o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap

Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego

ks. dr Bartłomiej Matczak

Rola pobożności ludu chrześcijańskiego w procesie uświęcenia człowieka na przykładzie kultu Najświętszego Serca Jezusowego

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

Poświęcenie się Bożemu Sercu jako forma kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa

ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ

Tożsamość i misja sercanów w polskim Kościele w kontekście jubileuszy związanych z Najświętszym Sercem Jezusa

ks. mgr lic. Adam Pastorczyk SCJ

„L’uomo tra Dio e il mondo” – la teologia della secolarizzazione e del mondo secondo Friedrich Gogarten

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

Il Dio Trinitario come principio della vita consacrata

ks. dr Dawid Galanciak

Głoszenie słowa Bożego misją prezbitera

ks. mgr Łukasz Grzejda SCJ

Ojciec Leon Dehon i szkoła świętości

Recenzja

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

Recenzja: DAWID NEUHOLD, Missione e Chiesa. denaro e nazione. Quattro prospettive su Léon Dehon. fondatore dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, Bologna 2020, ss. 475.

Sprawozdanie

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Serce Jezusa szkołą świętości, Stadniki, 7 maja 2020 roku

 

Pobierz całość numeru

 

Zobacz także

Uroczystość Wszystkich Świętych

01 listopada 2017

Uroczystość Wszystkich Św...

Śluby wieczyste

08 grudnia 2018

Śluby wieczyste

Lektorat i akolitat

08 marca 2019

Lektorat i akolitat

Odnowienie miesięczne

17 grudnia 2020

Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne

24 listopada 2021

Odnowienie miesięczne

Odwiedziny Gości

27 kwietnia 2023

Odwiedziny Gości