Pielgrzymka radomska

Pielgrzymka radomska


Pielgrzymka na Jasną Górę jest czasem rekolekcji w drodze. Jak co roku od 6 do 13 sierpnia, w ramach grupy szóstej Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej, księża Sercanie prowadzili do Matki Bożej pątników z różnych części Polski. Tegorocznym duchowym zamyśleniom towarzyszyło hasło będące wyznaniem wiary: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Wraz z pielgrzymami do naszego narodowego sanktuarium pielgrzymowało dwóch diakonów: dk. Aliaksandr Piatlitski i dk. Jacek Kowal. W czasie tych duchowych ćwiczeń nasi bracia wyjaśniali pątnikom słowo Boże, prowadzili radiowe studia pielgrzymkowe, troszczyli się o ducha modlitwy oraz organizację i bezpieczeństwo kolumny pielgrzymów.

Wszystkim pielgrzymom dziękujemy za "wychodzone" świadectwo wiary w Kościół Chrystusowy.

Pielgrzymka radomska (6-13 VIII 2023)

Zobacz także