Przyznano medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 2023

Przyznano medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 2023


W tym roku medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” otrzymał Duchowy Patronat Misyjny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Uroczysta gala wręczenia medalu miała miejsce 26 października 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W imieniu całej społeczności Duchowego Patronatu Misyjnego medal odebrali ks. Bartłomiej Król SCJ i dk. Jacek Kowal SCJ.

 

KAPITUŁA MEDALU 

BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS

KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI

***

Wyrażając serdeczną wdzięczność i uznanie

DUCHOWEMU PATRONATOWI MISYJNEMU ZGROMADZENIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

zrzeszającemu 340 osób zaangażowanych na rzecz misji

przyznaje Medal

BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS” 

za

jednoczenie od 1992 r. wiernych w modlitwie za misje
oraz ofiarne wspieranie duchowe i materialne polskich Sercanów pracujących na misjach,

w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa”.

 

Podpisali: Bp Jan Piotrowski (Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji), Bp Andrzej Jeż (Przewodniczący Kapituły Medalu).

 

***

 

Duchowy Patronat Misyjny powstał w 1992 r. w obrębie wydawanego przez seminarium czasopisma dla chorych Wstań. Ideą Duchowego Patronatu Misyjnego jest zjednoczenie ludzi w modlitwie za misje i utworzenie z nich zaplecza duchowego dla polskich sercanów pracujących na misjach. Każdej osobie, która zgłasza chęć przynależności do Duchowego Patronatu Misyjnego przydzielony jest jeden z krajów misyjnych bądź potrzebujących ewangelizacji, w którym pracują sercanie. Do zobowiązań członków należy codzienne odmawianie aktu ofiarowania, modlitwa i ofiarowanie cierpień w intencji misji. W trzecią niedzielę miesiąca w intencjach tych osób sprawowana jest Msza Święta.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” (za zasługi w dziele misyjnym) został ustanowiony w 2017 r. przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i przyznawany jest w 4 kategoriach: 

  • za zasługi w dziele misyjnym,
  • pomoc modlitewna i duchowa,
  • pomoc materialna i finansowa misjom,
  • informacja medialna.
Zobacz także