Spowiedź w życiu seniora

Spowiedź w życiu seniora


Drodzy Czytelnicy!

Aktualnym numerem rozpoczynamy kolejny rok wydawania naszego czasopisma. Pragniemy podjąć w nim temat sakramentów świętych, zwłaszcza w życiu ludzi chorych i w podeszłym wieku. W bieżącym numerze, którego publikacja przypada na okres Wielkiego Postu 2019, proponujemy temat spowiedzi sakramentalnej. Spowiedź święta – przychodzimy do niej w kościele, przeżywamy ją w szpitalu, będąc w łóżku. Dla tych, którzy proszą o nią – jej duchowymi darami dzielą się kapłani, spiesząc z wizytą w pierwszy piątek bądź sobotę miesiąca. Bez względu na to, czy przy kratkach konfesjonału, czy przy łóżku, czy też we własnymdomu, zawsze ta sama przestrzeń Bożego miłosierdzia ten sam skruszony pokutnik i zawsze kapłan, który będąc szafarzem Bożego miłosierdzia, sam potrzebuje dla siebie podobnego dotknięcia łaską Boga.

Cym jest spowiedź w życiu chrześcijanina? Czym jest spowiedź w życiu seniora i człowieka chorego? Jak spowiadać się i korzystać z opieki duszpasterskiej kapelana w szpitalu?

To zasadnicze pytania, jakie stawiamy w tym numerze naszego czasopisma. Szukając odpowiedzi na nie, zachęcam do lektury wszystkich artykułów, jakie zamieściliśmy na jego łamach. Niech przyczyni się ona do odkrycia na nowo roli sakramentu pojednania i pokuty w naszym życiu, a także w życiu drugich, zwłaszcza osób chorych i starszych. Niech ona zaowocuje w jeszcze lepszym przeżywaniu swojego spotkania z Jezusem w „trybunale miłosierdzia”.

Prenumeratę można zamówić tutaj: http://wydawnictwo.net.pl/1468/WSTAN-luty-marzec-2019.html

Zobacz także