Święcenia 2018

Święcenia 2018


- Nadeszła godzina, że Syn Człowieczy został uwielbiony przez wasze „jestem". Znaczy to, że chcecie być bliscy Chrystusowi i służyć założonemu przez Niego świętemu, katolickiemu i apostolskiemu Kościołowi. - mówił abp Marek Jędraszewski w Stadnikach, gdzie w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów miały miejsca święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Metropolita krakowski rozpoczął swoją homilię od rozważania, odczytanego podczas liturgii, fragmentu Ewangelii: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy". Słowa te są zapowiedzią przyjęcia Dobrej Nowiny przez pogan, a tym samym rozszerzania się Kościoła. Arcybiskup podkreślił, że odbywa się to w paradoksalny sposób, który uwidacznia się w historii ziarna pszenicy. Aby wydać obfity plon, musi ono najpierw obumrzeć. Stawia to przed człowiekiem dwie perspektywy. Pierwsza mówi o tym, że kto kocha swoje życie, utraci je. Druga, że należy znienawidzić swoje życie na tym świecie, aby zyskać je w wieczności. Otwiera to możliwość wniknięcia w tajemnicę życia Trójcy Św., zawartą w Chrystusowym krzyżu.

- Pójście w trudzie, w wyrzeczeniu, w naśladowaniu dźwigania krzyża. To dokładnie i ostatecznie wyjaśnia sens owego nienawidzenia życia na tym świecie. Pójście za Chrystusem i stawanie się prawdziwie Jego uczniem za cenę dźwigania Jego krzyża, sprawia, że zwiążemy się z Nim jeszcze bardziej („Gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa"). Sprawia to również, że błogosławić nam będzie sam Bóg Ojciec („A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec").

Rozważane na początku homilii słowa Ewangelii są także podsumowaniem dzisiejszej uroczystości. Chrystus ma być uwielbiony w gotowości do służby przyszłych diakonów i prezbiterów, w ich życiu i w relacji z bliźnimi. Arcybiskup dodał, że ich posługa ma urzeczywistniać historię pszenicznego ziarna.
-Gdzie jest dobro Kościoła, dla którego Chrystus poświęcił całe swoje życie, tam będzie jego sługa. Momentem, w którym Chrystus jest w sposób szczególny dla swojego ludu i dla niego się daje jako pokarm jest Eucharystia, której wy, drodzy kandydaci, macie służyć w sposób szczególny.

Metropolita nawiązał do pytań, które zadane zostaną kandydatom podczas obrzędu święceń. Choć dla każdego etapu posługi są one różne, łączy je troska o Chrystusowy Kościół. Są one wyrazem głębokiego starania o zbawienie drugiego człowieka, a udzielenie na nie twierdzącej odpowiedzi jest niełatwą, ale piękną drogą miłości Boga i bliźniego.
- Opcja życiowa, którą podejmujecie i która jest następstwem słów Chrystusa: „Kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną", jest drogą krzyża. Krzyż jest najwspanialszym wyrazem miłości ofiarnej, bezinteresownej, tej, która trwa do końca.

Kończąc homilię, arcybiskup podkreślił, że ostateczną perspektywą kapłańskiego życia jest nadzieja wiecznej chwały. Wiąże się z tym konieczność nieustannej czujności, ponieważ skarb wiary przechowywany jest, zgodnie ze słowami św. Pawła, w glinianych naczyniach.
- Łatwo je rozbić i utracić skarb. Dlatego, że łatwo sprzeniewierzyć się temu, co najbardziej święte, trzeba kurczowo, mocą Ducha Św., trzymać się Boga, nie odstępować Go na krok. Wszystko po to, by codziennie w swoim życiu, podczas zmagań, trudności i radości, stawać się, przez wierną służbę, świadkiem przeogromnej Bożej mocy, która zwycięża świat.

Święcenia przejęło sześciu sercanów: kl. Wojciech Bochenek, kl. Dariusz Motyka, kl. Dzmitry Prystupa, dk. Jakub Gąsienica-Jacków, dk. Mateusz Tomczykowski, dk. Aliaksei Ventskevich. W uroczystościach wzięli udział współbracia z Polski i zagranicy oraz rodzina i przyjaciele nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów. Wszystkich zebranych na Mszy św. powitał rektor WSM - ks. Leszek Poleszak SCJ, który zapewnił o gotowości kandydatów do pełnienia nowej posługi i o chęci przekazywania przez nich prawdy o miłości Boga. Na zakończenie liturgii głos zabrał prowincjał zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie i modlitwę. Neoprezbiterzy otrzymali krzyże misyjne na znak gotowości do służby, w duchu której przygotowywali się przez sześcioletni pobyt w seminarium.

 

Tekst: Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Foto: Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video: Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Źródło: http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/swiecenia-diakonow-i-prezbiterow-w-stadnikach.html

 

 

Zobacz także