Dla sercanów dystryktu białoruskiego i prowincji polskiej pierwsze dni maja były czasem wyjątkowej radości. 1 maja 2019 r. święcenia przebiteratu przyjął pochodzący z Baranowicz na Białorusi dk. Dzmitry Prystupa SCJ. Uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lachowiczach. Święceń udzielił bp Antoni Dziemianko, ordynariusz diecezji pińskiej. W uroczystości udział wzięło ponad 40 księży, pośród których znaleźli się współbracia pracujący na Białorusi oraz delegacja z Polski z przełożonym prowincjalnym na czele. Nasze seminarium reprezentowała sześcioosobowa grupa alumnów wraz z prefektem studiów, ks. Łukaszem Ogórkiem SCJ.

Następnego dnia (2 maja) ks. Dima odprawił Mszę prymicyjną w swojej rodzinnej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Baranowiczach. U progu świątyni powitał go proboszcz ks. Walenty Nowak. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. Aleksander Fiadotau SCJ. Był to czas wielkiej radości zarówno dla najbliższej rodziny neoprezbitera, jak i dla sercańskiej rodziny zakonnej.

Kościół na Białorusi liczy ok. 1,2 miliona katolików w czterech diecezjach. Sercanie na Białorusi pracują od blisko 30 lat. Obecnie pracuje tam 13 księży w sześciu parafiach. Natomiast w seminarium w Stadnikach do kapłaństwa przygotowuje się kolejnych sześciu alumnów pochodzących z tego kraju. Jeden z nich w najbliższych dniach (11 maja) przyjmie święcenia diakonatu.