Sympozjum w Węglówce

Sympozjum w Węglówce


W dniu 26 października 2017 r. w szkole w Węglówce odbyła się sesja popularno-naukowa dotycząca życia i działalności ks. dra Jan Ślósarza (1850 -1917). Nasze seminarium reprezentował ks. Łukasz Ogórek SCJ, ks. Marek Borzęcki SCJ i ks. Kazimierz Lewandowski SCJ.

Ks. Jan Ślósarz urodził się i zmarł w Węglówce (dziś gmina Wiśniowa, pow. myślenicki). Był prałatem kapituły lwowskiej, kanonistą, docentem Uniwersytetu Lwowskiego. Jednak zawsze pamiętał o rodzinnej wsi, w której często spędzał wakacje. Pod koniec XIX w rozpoczął starania o budowę kościoła w Węglówce i wspierał ją z własnych środków. Pierwszy odpust, w którym uczestniczyło około 5. tysięcy osób odbył się w sierpniu 1896 r.

ks. dr Jan ŚlósarzZ okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy śmierci ks. Ślósarza zorganizowano sesję popularno-naukową, która odbyła się w budynku szkoły w Węglówce. Chciano w ten sposób upamiętnić tego zasłużonego dla swojej rodzinnej miejscowości Węglowianina.

Prowadzenia konferencji podjął się prof. dr hab. Jan Węglarz (Politechnika Poznańska). Pierwszy z referatów wygłosił proboszcz parafii Węglówka, ks. Sławomir Kamiński SCJ. W swoim wystąpieniu zatytułowanym Ks. dr Jan Ślósarz jako kapłan i społecznik przybliżył sylwetkę księdza kanonika. Ks. Sławomir, który z wykształcenia jest historykiem Kościoła, przygotowując swój referat przestudiował kroniki parafialne oraz odwiedził archiwa, m.in. archidiecezji krakowskiej.

Kolejny referat zaprezentował ks. dr Jan Słowiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Prawo kanoniczne w publikacjach ks. dra Jana Ślósarza, w czasie którego zaprezentował dwie publikacje wydane przez ks. Ślósarza, a poświęcone właśnie przepisom prawa Kościelnego.

Jako ostatnia w sesji przedpołudniowej głos zabrała Przełożona Prowincjalna - Matka Maria Rokosz (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi), która opowiedziała Dlaczego ks. dr Jan Ślósarz sprowadził do Węglówki Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi? Wydarzenie to miało znaczący wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Wraz z przybyciem sióstr franciszkanek do Węglówki dzieci zyskały możliwość edukacji, a także pomoc medyczną.

Ostatnim punktem programu przed udaniem się na Mszę świętą było wręczenie, po raz pierwszy w historii, nagrody im. ks. dra Jana Ślósarza. Otrzymał ją ks. Krzysztof Ligocki SCJ, który przez 8 lat pełnił funkcję proboszcza w Węglówce.

O godzinie 12.30 wszyscy udali się do kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej, wybudowanego staraniem ks. Ślósarza, gdzie odprawiono Mszę świętą, której przewodniczył przełożony polskiej prowincji Księży Sercanów, ks. Wiesław Święch SCJ. Wygłosił on także homilię. Na początku Mszy świętej złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą osobę ks. Jana Ślósarza. Po Mszy wszystkich uczestników spotkania zaproszono na obiad do remizy strażackiej.

Druga część obrad rozpoczęła się o godz. 15.00. W sesji popołudniowej wygłoszono trzy referaty. Dr hab. Anna Ślósarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Etyka katolicka   i  wychowawcza w publikacjach ks. dra Jana Ślósarza i o. Jacka Woronieckiego; Dr Ireneusz Drabik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Lwowskie ślady   ks. dra Jana Ślósarza; Mgr inż. Jan Rumian:  Architektura kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej w Węglówce.

Ponadto wystąpienia prelegentów przeplatały występy dzieci i młodzieży szkolnej. Przedstawiły one m.in. krótki występ nt. życia ks. Jana, a także zaprezentowały swoje talenty muzyczno-wokalne.

Całe wydarzenie zakończyły wspomnienia najstarszych mieszkańców Węglówki, którzy przybliżyły historię budowy kościoła przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Gminy Wiśniowa

Zobacz także