Przyjęcie posługi lektora i akolity

Przyjęcie posługi lektora i akolity


W czwartek po Środzie Popielcowej z rąk ks. Prowincjała Wiesława Święcha SCJ pięciu alumnów naszego seminarium przyjęło posługę lektora (kl. Jacek, kl. Aliaksandr, kl. Szymon, kl. Krzysztof i kl. Mateusz), a dwóch posługę akolity (kl. Karol i kl. Paweł).

Klerykom trzeciego roku została powierzona posługa czytania Słowa Bożego podczas liturgii. Wiąże się ona z osobistym i radosnym przyjęciem przekazywanego Słowa oraz wypływającym z niego świadectwem życia, będącym odpowiedzią na Boże wezwanie.

Natomiast klerykom czwartego roku została udzielona posługa akolity, a więc służby przy ołtarzu. Polega ona na okazywanej diakonowi i kapłanowi pomocy w wypełnianiu czynności liturgicznych. W charakterze szafarza nadzwyczajnego akolita może także zostać dopuszczony do udzielania wiernym uczestniczącym w liturgii lub pozostającym w domach chorym sakramentu Eucharystii.

Wykonywanie posługi lektora i akolity jest ważnym i koniecznym zadaniem w trakcie trwania formacji seminaryjnej, gdyż przygotowującym się do przyjęcia sakramentu święceń kandydatom, pomaga we właściwym do nich przygotowaniu.

Zobacz także