Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17


Po raz kolejny, 1 października 2016 roku, w auli Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach rozbrzmiał śpiew Gaude Mater Polonia obwieszczający uroczystą inaugurację roku akademickiego.

Na wstępie rektor ks. dr Leszek Poleszak SCJ przywitał przybyłych gości, po czym zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i apostolskiej seminarium za rok akademicki 2015/2016, którego dokonał prefekt studiów ks. mgr Łukasz Ogórek SCJ. Następnie miały miejsce immatrykulacja i ślubowanie alumnów pierwszego roku. Wykład inauguracyjny pt. By zdobyć Serce Jezusa wygłosił ks. dr Tadeusz Michałek SCJ. Akademię inauguracyjną zakończyło wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr. hab. Jana Dziedzica, prodziekana Wydziału Teologicznego. Koncelebrowanej Mszy świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył prowincjał ks. mgr lic. Wiesław Święch SCJ, który wygłosił także okolicznościowe kazanie. Naszym alumnom rozpoczynającym kolejny rok akademicki życzymy gorliwości i dobrego „zacięcia” w zdobywaniu wiedzy.

Inauguracja roku akademickiego 2016-2017

Zobacz także

Ingres Rektora Seminarium

25 czerwca 2016

Ingres Rektora Seminarium

Warszawska majówka

03 maja 2017

Warszawska majówka

Prymicje w nowicjacie

15 maja 2018

Prymicje w nowicjacie

Śluby wieczyste

08 grudnia 2019

Śluby wieczyste

Jubileusz święceń

13 czerwca 2020

Jubileusz święceń

A Król im odpowie: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"

22 listopada 2022

A Król im odpowie: "Wszys...