Odnowienie miesięczne

Odnowienie miesięczne


Majowe odnowienie miesięczne poprowadził we wspólnocie seminaryjnej ks. Józef Cempura SCJ, proboszcz parafii w Horná Štubňa na Słowacji.

W czasie dnia skupienia ks. Józef zaproponował nam refleksję nad osobą Maryi, którą odkrywał w Jej biblijnych tajemnicach. Przede wszystkim wskazał na zasłuchanie, którego odpowiedzią było Jej „fiat” („Niech mi się stanie”), a więc ochocze przylgnięcie do woli Boga. W tym kontekście ks. Józef pytał nas o nasze przylgnięcie do Słowa Bożego. Czy poprzez codzienną osobistą i liturgiczną lekturę nie przyzwyczailiśmy się może do Bożego Słowa, czy jesteśmy uważni w słuchaniu tak, jak dbamy o to, by nawet najdrobniejsza cząstka Ciała Chrystusa nie upadła na ziemię…?

Podczas konferencji zostaliśmy zaproszeni także do tego, aby jak najczęściej adorować Jezusa w Eucharystii, gdyż mieszkanie z Jezusem „pod jednym dachem” jest wspaniałą okazją do tego, by być blisko Niego tak, jak Maryja w tajemnicy Wcielenia. 

Jak zauważył kaznodzieja, Maryja jest także wzorem życia chrześcijańskiego, będącego służbą opartą na miłości. W tym kontekście usłyszeliśmy, że Matka Boża ceniła sobie przede wszystkim charyzmaty służebne. Trzeba zatem często wraz z Maryją stawać pod krzyżem Chrystusa, aby zobaczyć prawdziwą istotę danych Kościołowi od Boga charyzmatów.

Odnowienie miesięczne (18-19 V 2022)

Zobacz także