Odszedł Kapłan-Poeta

Odszedł Kapłan-Poeta


22 lipca 2022 roku pożegnaliśmy śp. ks. Kazimierza Wawrzyczka. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele parafialnym w Stadnikach, po czym nastąpiło przewiezienie ciała na cmentarz.

Ks. Kazimierz pochodził z Porąbki. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1954 roku w Węglówce, zaś święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie w 1963 roku. Po święceniach studiował teologię fundamentalną w Lublinie. Był duszpasterzem w Chmielowie, kapelanem Sióstr Służebniczek w Tarnowie, ojcem duchowym i spowiednikiem kleryków oraz wieloletnim dyrektorem Sekretariatu dla Dobroczyńców przy Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Wawrzyczka SCJ (22 VII 2022)

Zobacz także