Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Marekwi SCJ

Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Marekwi SCJ


We wtorek 10 listopada 2020 roku w kościele parafialnym w Stadnikach pożegnaliśmy najstarszego sercanina Polskiej Prowincji Księży Sercanów śp. ks. Kazimierza Marekwię SCJ. 

W czasie swojego długiego, bo ponad 95. letniego życia, śp. ks. Kazimierz Marekwia SCJ był ekonomem domu w Krakowie-Płaszowie i Stadnikach, wikariuszem w Stadnikach, Krakowie-Płaszowie, Szewnej (diec. sandomierska) i Sulechowie (diec. gorzowska), proboszczem w Węglówce, duszpasterzem i przełożonym wspólnoty w Hafnerbergu (Austria), a także wieloletnim kapelanem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach i Gorzkowie.

Zobacz także