Sercańskie Dni Młodych w Pliszczynie

Sercańskie Dni Młodych w Pliszczynie


Sercańskie Dni Młodych trwały od 27 czerwca do 2 lipca 2022 r. W tych dniach ośmiu naszych alumnów brało w nich aktywny udział. Byli to: dk. Adam Maj, dk. Karol Szlezinger, dk. Paweł Szlezinger, kl. Szymon Szubarczyk, kl. Mateusz Zawiłowicz, kl. Krzysztof Witek, oraz kl. Ivan Asauleac. Klerycy pomagali przy przygotowaniu liturgii, prowadzili pracę w grupach, wspierali grupę porządkowych, dbali o porządek w klasztorze, pomagali przy sklepiku, oraz przy wydawaniu posiłków. 

Sercańskie Dni Młodych (27 VI - 2 VII 2022)

Zobacz także