Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych


Jak co roku w uroczystość Wszystkich Świętych spotykamy się z niezliczoną, często bezimienną, ale bardzo konkretną rzeszą świętych, którzy z Chrystusem zmartwychwstali i uczestniczą w Jego nowym życiu.

Każdy z nich był prawdziwym człowiekiem, kobietą lub mężczyzną, młodszym lub starszym, jednak prawdziwie łączącą ich cechą było upodobnienie się do Chrystusa, do Jego sposobu życia, który oddaje osiem błogosławieństw. Człowieczeństwo Chrystusa było prawdziwie wolne, dlatego stało się darem dla ludzi. Właśnie w tym pięknie i wolności człowieczeństwa Chrystusa zakochało się tak wielu ludzi, którzy stali się świętymi. Piękno spojrzenia Chrystusa wyrwało ich z egoizmu i sprawiło, że zaczęli żyć na sposób Chrystusa, stając się synami i córkami Ojca. Ich człowieczeństwo stało się wolne, stało się braterstwem...

Podczas sprawowanej na cmentarzu parafialnym Eucharystii, także i my zostaliśmy zanurzeni w tajemnicy obcowania świętych w Chrystusie. Naszą modlitwę i przyjętą Komunię świętą ofiarowaliśmy także za naszych zmarłych.

Zobacz także