Inauguracja roku akademickiego 2018-2019

Inauguracja roku akademickiego 2018-2019


W poniedziałek 1 października 2018 roku miała miejsce 55. Inauguracja roku akademickiego w naszym seminarium. Nim rozpoczęła się uroczysta gala w auli seminaryjnej miała miejsce zwyczajowa konferencja profesorska, w której udział biorą sercańscy wykładowcy oraz zarząd seminarium.

Następnie o godz. 10.30 wszyscy alumni, wykładowcy oraz zaproszeni goście - wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz oraz dyrektorzy okolicznych szkół, a także dziekan dekanatu Dobczyce ks. Józef Czarny - zgromadzili się auli seminaryjnej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania tradycyjnego "Gaude Mater Poloniae". Słowa powitania skierował rektor seminarium ks. dr Leszek Poleszak SCJ, po czym oddał głos prefektowi studiów ks. Łukaszowi Ogórkowi SCJ, który złożył sprawozdanie z działalności seminarium w minionym roku akademickim.

Po wysłuchaniu sprawozdania alumni pierwszego roku złożyli studenckie ślubowanie na ręce ks. prof. dra hab. Stanisława Hałasa SCJ, który podczas tej uroczystości reprezentował Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, do którego afiliowane jest nasze seminarium. On też wręczył sześciu nowym studentom indeksy.

Ostatnim punktem tej części uroczystości był wykład zatytułowany "Kapłańskie Serce Jezusa jest naszym wzorem, naszym ideałem, wszystkim co mamy", który został wygłoszony przez ks. dra Eugeniusza Ziemanna SCJ - wykładowce naszego seminarium i jego byłego rektora.

Całość uwieńczyła Msza święta pod przewodnictwem ks. Wiesława Święcha SCJ - przełożonego polskiej prowincji księży sercanów. Po Mszy wszyscy udali się na obiad do klasztornego refektarza.

Zobacz także